Dầu Pha Loãng Làm Lỏng Silicone - Silicone Thinner Giảm Bọt Và Tăng Thời Gian Thao Tác 150ml

Dầu Pha Loãng Làm Lỏng Silicone - Silicone Thinner Giảm Bọt Và Tăng Thời Gian Thao Tác 150ml

79,000

Làm loãng Silicone, giúp silicone dễ khử bọt mà không cần hút chân không

Giúp Silicone bám đều trên các mô hình vật mẫu chi tiết phứt tạp.

Giảm độ cứng của Silicone

Thời gian làm việc (Working time) tăng lên theo lượng Dầu

Dầu Pha Loãng làm lỏng silicone - Silicone Thinner giảm bọt và tăng thời gian thao tác 150ml

Dầu pha loãng Silicone là sản phẩm làm giảm độ nhớt của cao su Silicone dùng làm khuôn.

Ưu điểm:

Làm loãng Silicone, giúp silicone dễ khử bọt mà không cần hút chân không

Giúp Silicone bám đều trên các mô hình vật mẫu chi tiết phứt tạp.

Giảm độ cứng của Silicone

Thời gian làm việc (Working time) tăng lên theo lượng Dầu pha loãng được sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cân và pha Dầu pha loãng vào Silicone tới khi hỗn hợp đạt được độ lỏng như ý.

Sau đó cho dung môi Silicone vào hỗn hợp và trộn đều.

Dầu pha loãng không làm ảnh hưởng đến tỉ lệ của siliconevà dung mội.

Không pha lượng dầu vượt quá 10% khối lượng hỗn hợp.

Quy cách: 

150ml

Lưu ý: 

Không pha vượt quá 10%, có thể thử 3%, 5%, 7% tùy thời gian muốn làm khuôn

Pha càng nhiều thì độ bền của khuôn sẽ suy giảm

Buy Silicone Thinner® Silicone Rubber Thinning Fluid from Reynolds ...

Buy Silicone Thinner® Silicone Rubber Thinning Fluid from Reynolds ...