Nhựa Epoxy Resin Đổ Chữ

- 0%

Chất dẫn điện cho căng sáng, ánh sáng đèn sáng và ấm màu...

1,100,000 ₫

Chất dẫn điện cho căng sáng, ánh sáng đèn sáng và ấm màu dùng pha với Resin đổ chữ Quảng Cáo 1kg

  • Màu sáng: pha 3% - theo trọng lượng với Epoxy Resin đổ chữ
  • Màu tối: pha 4% - theo trọng lượng với Epoxy Resin đổ chữ
Mua hàng
HOT

Keo đổ nhựa chuyên làm chữ quảng cáo kháng UV Epoxy Resin Clear...

4,400,000 ₫

Là loại keo được sản xuất theo công thức đặc biệt, chuyên dùng cho ngành quảng cáo
Ứng dụng chính: đổ chữ và bảng hiệu quảng cáo

Mua hàng
HOT

Keo đổ nhựa chuyên làm chữ quảng cáo kháng UV Epoxy Resin Clear...

240,000 ₫

Là loại keo được sản xuất theo công thức đặc biệt, chuyên dùng cho ngành quảng cáo
Ứng dụng chính: đổ chữ và bản hiệu quảng cáo

Mua hàng
- 0%

Cân tiểu ly điện tử SF-400 tối đa 5kg độ chính xác cao

100,000 ₫

Said surface diameter: 14.5CM high: 3.7CM Length: 24CM Width: 17.5CM

Weight: about 500 grams

Weighing range: 1 grams -5000 grams (that is, from 1 g to 5 kg can name)

Texture: high strength ABS material the four semi LCD large screen display

Weighing range: 1 g - 5000 g (large range, suitable, said the large amount of parcels)
Weighing units: g
Unit of measure: grams / ounces conversion (g binary kilograms, ounces into pounds)
Battery: 2 * in the 5th or the 7th battery (already assigned)

Mua hàng