Nhựa Epoxy Resin Đổ Tem

HOT

Keo đổ nhựa làm khuôn, tranh 3D trong suốt loại tốt đổ khối...

260,000 ₫

Một sản phẩm cực hay cho các bạn thỏa thích sáng tạo
Keo đổ nhựa làm khuôn, tranh 3D trong suốt loại tốt đổ khối Epoxy Resin Ultra Clear DTAB2-A5 1kg
Sản phẩm keo đổ nhựa 2 thành phần bao gồm chất nhựa và chất dóng rắn đều trong suốt

Mua hàng
- 0%

Keo đổ nhựa phủ sàn, phủ ảnh, vẽ 3D, đổ bàn Epoxy Resin...

4,600,000 ₫

Một sản phẩm cực hay cho các bạn thỏa thích sáng tạo
Keo đổ nhựa phủ sàn, phủ ảnh, làm bàn, đổ 3D Epoxy Resin loại thường khô cứng DTAB1-A3
Sản phẩm keo đổ nhựa 2 thành phần bao gồm chất nhựa và chất dóng rắn đều trong suốt

Mua hàng
HOT

Keo đổ nhựa phủ sàn, phủ ảnh, vẽ 3D, đổ bàn Epoxy Resin...

230,000 ₫

Một sản phẩm cực hay cho các bạn thỏa thích sáng tạo
Keo đổ nhựa phủ sàn, phủ ảnh, làm bàn, đổ 3D Epoxy Resin loại thường khô cứng DTAB1-A3
Sản phẩm keo đổ nhựa 2 thành phần bao gồm chất nhựa và chất dóng rắn đều trong suốt

Mua hàng
- 0%

Keo đổ nhựa Epoxy Resin Ultra Clear loại khô dẻo chuyên đổ tem...

4,800,000 ₫

Một sản phẩm cực hay cho các bạn thỏa thích sáng tạo
Sản phẩm keo Epoxy Resin khô dẻo chuyên làm đổ tem Decal cao cấp
Sản phẩm keo đổ nhựa 2 thành phần bao gồm chất nhựa và chất dóng rắn đều trong suốt

Mua hàng
HOT

Keo đổ nhựa Epoxy Resin Ultra Clear loại khô dẻo chuyên đổ tem...

260,000 ₫

Một sản phẩm cực hay cho các bạn thỏa thích sáng tạo
Sản phẩm keo Epoxy Resin khô dẻo chuyên làm đổ tem Decal cao cấp
Sản phẩm keo đổ nhựa 2 thành phần bao gồm chất nhựa và chất dóng rắn đều trong suốt

Mua hàng
- 0%

Cân tiểu ly điện tử SF-400 tối đa 5kg độ chính xác cao

100,000 ₫

Said surface diameter: 14.5CM high: 3.7CM Length: 24CM Width: 17.5CM

Weight: about 500 grams

Weighing range: 1 grams -5000 grams (that is, from 1 g to 5 kg can name)

Texture: high strength ABS material the four semi LCD large screen display

Weighing range: 1 g - 5000 g (large range, suitable, said the large amount of parcels)
Weighing units: g
Unit of measure: grams / ounces conversion (g binary kilograms, ounces into pounds)
Battery: 2 * in the 5th or the 7th battery (already assigned)

Mua hàng