Nhám Nhật - Nhám Tờ A4 RMC

- 0%

Thanh hỗ trợ chà nhám Nhật - nhám tờ Sanding Block Tool 25cmx7cm

30,000 ₫

Thanh hỗ trợ chà nhám Nhật - nhám tờ EVA Sanding Tool 25cmx7cm

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám cao cấp 3M P400 32038 Imperial Wetordry 225mm x 275mm (9"...

59,000 ₫

- Quy cách: 225mm x 275mm (9" x 11")
- Độ nhám: P400
- Đóng gói: Xấp 5 tờ
- Thương hiệu: 3M

Mua hàng
- 0%

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P180

259,000 ₫

- Quy cách: 225mm x 275mm (9" x 11")
- Độ nhám: P180
- Đóng gói: Xấp 50 tờ
- Thương hiệu: 3M

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P240

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P320

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC siêu mịn độ hạt P5000

75,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC siêu mịn độ hạt P3000

75,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P2000

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P1500

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
HOT

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P1200

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
HOT

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P1000

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
HOT

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P800

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P600

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng
- 0%

Xấp 5 tờ nhám Nhật A4 RMC độ hạt P400

35,000 ₫

Giấy nhám nước RMC được sử dụng đánh bóng bề mặt sản phẩm trong các ngành công nghiệp ô tô, gắn máy, cơ khí, đồng, thau, nhôm, nhựa .....

Mua hàng