HOT

Keo đổ nhựa làm khuôn, tranh 3D trong suốt loại tốt đổ khối...

4,800,000 ₫

Một sản phẩm cực hay cho các bạn thỏa thích sáng tạo
Keo đổ nhựa làm khuôn, tranh 3D trong suốt loại tốt đổ khối Epoxy Resin Ultra Clear DTAB2-A5 20kg
Sản phẩm keo đổ nhựa 2 thành phần bao gồm chất nhựa và chất dóng rắn đều trong suốt

 

Mua hàng
HOT

Keo đổ nhựa làm khuôn, tranh 3D trong suốt loại tốt đổ khối...

260,000 ₫

Một sản phẩm cực hay cho các bạn thỏa thích sáng tạo
Keo đổ nhựa làm khuôn, tranh 3D trong suốt loại tốt đổ khối Epoxy Resin Ultra Clear DTAB2-A5 1kg
Sản phẩm keo đổ nhựa 2 thành phần bao gồm chất nhựa và chất dóng rắn đều trong suốt

Mua hàng