Tin tức

Tin tức

Hiển thị

17:07 - 17/08/2017

Một số kinh nghiệm khi pha và đổ Epoxy Resin cần lưu ý...

EPOXY RESIN trong suốt pha theo tỉ lệ 3:1 theo trọng lượng nên dùng cân cho chính xác Dùng chất chống dính khuôn...

Xem thêm

16:55 - 17/08/2017

WOOD AND RESIN PENDANT USING EASYCAST

I’m thrilled to share this DIY Wood and Resin Pendant project tutorial with you today! This is a project I’ve been wanting to try for months, and thanks to ETI and their amazing...

Xem thêm

16:53 - 17/08/2017

Canvas Gold Leaf High Gloss Resin Painting

Hi, it’s Natalie from Doodlecraft!  This canvas painting is so much fun to make. My favorite are blues. I love shiny metallics…and it’s more than...

Xem thêm